California Turret Spider
(Antrodiaetus_riversi)
Photographer
Brad Smith

Photo Date/Time:
2014:03:23 10:37:05