Spring White, California White
(Pontia_sisymbrii)
Photographer
Eddie Dunbar

Photo Date/Time: